เตารีดต่างๆ , สายเทปล่อน , อะไหล่Thermoseal tape Fiber roll ink